Stojakowe (rurowo złączkowe ) - rusztowanie, którego podporami są pojedyncze słupy zwane stojakami. Rusztowanie stojakowe może być stosowane wewnątrz jak i na zewnątrz, podczas lekkich robót elewacyjnych w budownictwie przy obciążeniu pomostu roboczego do 200kg. Wysokość stojaków można regulować od 0,60m do 1,80m, podobnie ma się sprawa jeśli chodzi o długość pomostu. Stojaki można składać co jest przydatne podczas transportu, składowania i przenoszenia np. w pomieszczeniach, po schodach. Charakterystyczne dla nich jest również to, iż ze względu na wygodę ustawiania można je stosować w niewielkich pomieszczeniach przy pracach wykończeniowych.
Rama stojakowa rusztowania budowlanego według wzoru użytkowego jest jego podstawowym elementem nośnym, wykonanym z rur stalowych. Rusztowanie budowlane zestawione z ram stojakowych według wzoru użytkowego oraz innych elementów uzupełniających przeznaczone jest do wykonywania robót elewacyjnych na budynkach do wysokości 30 m.


Featured Product
Featured Product
Featured Product