Rusztowania specjalne - bazują na rozwiązaniach konstrukcyjnych pozostałych rusztowań, często zbudowane w połączeniu np. rusztowania ramowego i stojakowego. Stosuje się je w miejscach trudno dostępnych, wymagających skomplikowanego układu, gdzie standardowe rozwiązanie nie spełniają oczekiwań. Łącząc kilka rusztowań w jedną całość można je dostosować do obiektu budowlanego.


Featured Product
Featured Product
Featured Product