Rusztowania kozłowe składające się z dwóch lub więcej podpór przestrzennych i pomostu roboczego. Podczas prac przy instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym z reguły stosuje się rusztowania na kozłach, których wysokość nie przekracza 2,5m. Długość kozła nie powinna być większa niż 1,2m, długość odstępu między kozłami nie powinien przekraczać 1,5m. Pomost takiego rusztowania zwykle wykonuje się z desek o grubości minimum 32mm. Rusztowanie kozłowe moży być dwupoziomowe, przy czym drugi kozioł nie może być wyższy niż 1,5m.Featured Product
Featured Product
Featured Product